euTravian

Natars

Nataři už přicházejí

Teď , když se dny zkrátí a noci se stávají chladnějšími, lidé v Travianu si uvědomí, že konec tohoto věku je blízko. Slábnoucí příběhy skvělých bitev a okázalé budovy minulých věků, všechno to by zůstalo zdá se. Ale lidé se rozhodli, že to by neměl být způsob, jakým by tento věk měl skončit. DIV SVĚTA by měl být postaven, stavba nekonečné síly a velikosti. Tento DIV SVĚTA spojí všechny obyvatele Travianu. Ať tak nebo onak, nikdo dnes neví jak DIV SVĚTA postavit a jeho osud je nyní ztracen - myšlenku a plány si na dlouhé věky vzali do hrobu předkové Travianu. Těsně před koncem věků ztratili už lidé naději na jeho vybudování, ale osud zařídil, aby se jejich pozornost opět vrátila ke starověkému kmenu jménem Nataři. Kmen, který již přežil mnoho věků a krvavé bitvy, by mohl ještě vlastnit některé ze stavebních plánů potřebných pro stavbu DIVU SVĚTA, ale cesta pro jeho získání bude děsivá a tajemná…

Příběh Natarů

Kdysi dávno než napadli Římané zem Travianu, nyní volné kmeny Galů a Germánů byly otrokem Natars. Natars byl velmi zvláštní kmen, který měl být na dlouho zapomenutý, a stalo by se tak, kdyby nebylo strašidelných historek starých báb a tuláků. Natars kdysi dávno ovládaly celou zem Travianu, v každém koutu se projevovala jejich síla a krutost, měli znalost prastarých sil, která nebyla do dneška překonaná. Jen málo je známo o kmenu Natars, jen jediná zpráva očitého svědka přežila minulé věky. Tato zpráva “zlatého města” říká, trápení každému, kdo bych chtěl číst plány DIVU SVĚTA, které jsou uloženy ve svatém chrámu ve středu města. Někdo také říká, že tam jsou tajná a tajemná místa, kde chrámy uchovávají moudrost a znalost Natars, která by mohla zotročit svět Travianu.

Nataři a jejich plán

Ať tak nebo onak, Nataři májí své vlastní plány jak znovu zotročit volné kmeny Travianu, postavením DIVU SVĚTA. Ale kdokoli postaví DIV SVĚTA v jejich místě dosáhne konečného a spojí lid Travianu v jeden svět a jeden hlas. Nakonec se uvidí, zda volný lid Travianu dokáže splnit tento smělí a slavný čin. Nebo se příběh budoucnosti bude psát o tajemném kmenu Natarů.

Cena výcvyku a vlastnosti
  Attackvalue Defense against infantry Defense against cavalry Lumber Clay Iron Crop Upkeep Rychlost
Pikeman Kopáč / / / / / / / / /
Thorned warrior Válečník trnu / / / / / / / / /
Guardsman Gardista / / / / / / / / /
Birds of prey Predátoři / / / / / / / / /
Axerider Axerider / / / / / / / / /
Natarian knight Natarian rytíř / / / / / / / / /
Warelephant Warelephant / / / / / / / / /
Ballista Balista / / / / / / / / /
Natarian emperor Natarian císař / / / / / / / / /
Settler Osadník / / / / / / / / /

Kopáč

Natar Nezbytné předpoklady: /
Jejich dlouhé a špičaté hroty jsou užívané jako hlavní zbraní obrany v každém boji. Kopáči jsou smělí válečníci a umí používat svou obratnost a schopnost bojovat.
 • Výzkum: / haraburdí, / Clay, / železo, / obdělat, délku: /
 • Rychlost: / pole/hodina
 • Nosnost: / zdroje
 • Vydržování: / úroda za hodinu
 • Délka tréninku: / pro kasárny úroveň 1

Válečník trnu

Natarský válčník Nezbytné předpoklady: /
Tito válečníci dostali název podle svého brnění, které je poseté obrannými trny. Tato jednotka je celkem silnou zbraní Natars bojovníků.
 • Výzkum: / haraburdí, / Clay, / železo, / obdělat, délku: /
 • Rychlost: / pole/hodina
 • Nosnost: / zdroje
 • Vydržování: / úroda za hodinu
 • Délka tréninku: / pro kasárny úroveň 1

Gardista

Gardista Nezbytné předpoklady: /
Zbožňovaný jejich lidmi a obávaný jejich nepřáteli. Silný bojovník bez koně, avšak uctíván za svou přizpůsobivost k prostředí ve kterém bojuje. Jsou považování za velice vycvyčené bojovníky a jsou velice obávanými při střetu s kmeny Natars.Díky svému silnému obrnění jsou tyto jednotky také velice učinné při obraně.
 • Výzkum: / haraburdí, / Clay, / železo, / obdělat, délku: /
 • Rychlost: / pole/hodina
 • Nosnost: / zdroje
 • Vydržování: / úroda za hodinu
 • Délka tréninku: / pro kasárny úroveň 1

Ptáci

Ptáci Nezbytné předpoklady: /
Kmeny Natars používají pro své špehování hejna Sokolů, ktří monitorují široké daleké okolí a jejich zraků neujde vůbec nic. Avšak na obloze jej může kdokoliv spatřit a proto jsou zranitelní.
 • Výzkum: / haraburdí, / Clay, / železo, / obdělat, délku: /
 • Rychlost: / pole/hodina
 • Nosnost: / zdroje
 • Vydržování: / úroda za hodinu
 • Délka tréninku: / pro kasárny úroveň 1

Axerider

Axerider Nezbytné předpoklady: /
Ve vzduchu je cítit smrt, když Axerider sedá na svého koně a chystá se do války. Tak obratně jako rolník svou kosu tak Axerider ovládá svou zbraň. Jedinný pohled na něj vyvolá hrůzu a zděšení.
 • Výzkum: / haraburdí, / Clay, / železo, / obdělat, délku: /
 • Rychlost: / pole/hodina
 • Nosnost: / zdroje
 • Vydržování: / úroda za hodinu
 • Délka tréninku: / pro stabilní úroveň 1

Natarian rytíř

Natarský rytíř Nezbytné předpoklady: /
Jen nejvíce zdatní a odvážní bojovníci dokáží přežít tak mučivý výcvik aby se stali Natars Rytíři. Vládnou mečem jako nikdo jiný a štítem si počínají jako by jej měli přirostlé k paži. Dokonce i jejich koně jsou speciálně cvičení aby byli hodny nosit tak zdatné rytíře travianu. Jen při doslechu názvu Natarian rytíř se rozléhá po údolích a stráních strach a přicházející smrt.
 • Výzkum: / haraburdí, / Clay, / železo, / obdělat, délku: /
 • Rychlost: / pole/hodina
 • Nosnost: / zdroje
 • Vydržování: / úroda za hodinu
 • Délka tréninku: / pro stabilní úroveň 1

Warelephant

Warelephant Nezbytné předpoklady: /
Žádný z jiných kmenů než Travian Natars nejsou schopni ovládat tyto nestvůry k pravému účelu. Jsou to velice silná stvoření, která nezastaví žádná palisáda či zeď a jsou schopni vám zničit jak surovinová pole tak veškerou úrodu
 • Výzkum: / haraburdí, / Clay, / železo, / obdělat, délku: /
 • Rychlost: / pole/hodina
 • Nosnost: / zdroje
 • Vydržování: / úroda za hodinu
 • Délka tréninku: / pro dílnu úroveň 1

Balista

Ballista Nezbytné předpoklady: /
Inženýři Natars kmene znalí veškerých přírdních a matematických zákonitostí zkonstruovali Balistu, obrovskou Kuš, která dokáže vyslat projektil střely s takovou rychlosti a zběsolostí, že žádná zeď nebo štít nemůže odolat. Kdyžvojáci se svými Balisty opustí bojiště, je zde vidět pouze zkáza a zborceniště s ostatky budov a polí.
 • Výzkum: / haraburdí, / Clay, / železo, / obdělat, délku: /
 • Rychlost: / pole/hodina
 • Nosnost: / zdroje
 • Vydržování: / úroda za hodinu
 • Délka tréninku: / pro dílnu úroveň 1

Natarský císař

Natarský cisař Nezbytné předpoklady: /
Císař, skvělý vůdce a řečník. Proumlouvá k národům a dokonale je přesvědčuje o své pravé víře.
 • Výzkum: / haraburdí, / Clay, / železo, / obdělat, délku: /
 • Rychlost: / pole/hodina
 • Nosnost: / zdroje
 • Vydržování: / úroda za hodinu
 • Délka tréninku: / pro sídlo nebo palác úroveň 1

Osadník

Natarský osadník Nezbytné předpoklady: /
Odvážní osadníci Natars. Znalí osidlování a obdělávání půdy, nebojácní a vyslání k rozšiřování kmene Natars. To jsou Osadníci Natars
 • Výzkum: / haraburdí, / Clay, / železo, / obdělat, délku: /
 • Rychlost: / pole/hodina
 • Nosnost: / zdroje
 • Vydržování: / úroda za hodinu
 • Délka tréninku: / pro sídlo nebo palác úroveň 1
Autor: Kotala