euTravian

Schrnutí

OBRANA (obecně)

* je velmi důležité obranu kombinovat z více národů

* pokud by každý hrál jen za sebe, bez vzájemné pomoci, tak jsou na tom nejlépe galové... římani jsou příliš zranitelní jízdou, germáni zase pěchotou

* ve všech fázích hry je nejlepší obrana poskládaná pouze z těchto dvou jednotek; praetorián a oštěpař - zajišťuje to nejlepší a nejefektivnější obranu, jaké lze na serveru dosáhnout (pokud je čas tam tyto pomalé jednotky dostat)

* pokud v alianci chybí římani/germáni je nejlepší alternace za oštěpaře falanga a za praetoriána buď falanga nebo druidí jezdec, v závislosti na tom, jestli je začátek, nebo konec věku


ÚTOK (obecně)

* je třeba zvolit, zda je lépe útočit pěšky nebo v jízdě - volba na základě infiltrace špionů, pokud není, tak na základně obráncova národa

* útok v jízdě má nejlepší vždy germán, začátkem věku je druhý říman a třetí germán, později je to obráceně

* útok v pěchotě na začátku věku má nejlepší germán, druhý je gal a třetí říman, v pozdější fázi je pořadí obráceně (nejlepší říman, nejhorší germán)

JEDNOTKY&POPIS

(kdy a co dělat (pro válku) - pohled z hlediska kvality a ceny, neřeší úplný počátek, kdy ještě není vše vynalezeno)

Autor: kol

Převzato s povolením kola