euTravian

Schrnutí

Národy

ŘÍMAN

- legionář - vyrábět pouze na obranu proti jízdě, nevyrábět pokud jsou zajištěni spojenci z řad galů či germánů

- praetorián - vyrábět 24 hodin denně a zásobovat jimi co nejvíce spojenců, co jsou ochotni za ně zaplatit, nejefektivnější, nejlevnější a nejlepší obranná jednotka proti pěchotě

- imperián - v téhle jednotce vést všechny pěší útoky - z počátku věku přenechávat útoky v pěšácích germánům a galům, později všude zasazovat pěší úder jako první

- Equites Imperatoris - na začátku dělat jízdu jen v těchto jednotkách, při útoku nechat útočit germána jako prvního, sám jít jako druhý

- Equites Caesaris - později přejít na tuto jízdu, ale útočit s ní až jako poslední ze všech

národů (není moc efektivní)

GAL

- phalanx - univerzální obranná jednotka, rozhodně vyrábět v hojné míře - je otázka, jestli v pozdější fázi nepoužít raději jezdecké jednotky, jsou efektivnější... (v obraně proti jízdě a pěchotě to je hodně slušná dvojka za oštěpařem a praetoriánem)

- šermíř - pěší jednotky vést pouze v šermířích, ve všech fázích věku jako dvojka (nejprve po germánovi, později po římanovi)

- Theutates Blesk - na začátku dělat jízdu jen v těchto jednotkách, avšak útočit jízdou jako poslední ze všech

- Druid jezdec - používat na rychlou operativní obranu proti pěchotě a POZOR - v pozdější fázi je efektivnější na obranu proti pěchotě než falanga! (dobrá alternativa pro praetoriána v obraně na posílání spojencům)

- Haeduan - na tuto jízdu později přejít z Bleska a útočit s ní jako druhý po germánovi a POZOR - v pozdější fázi je efektivnější na obranu proti jízdě než falanga! (dobrá alternativa pro oštěpaře v obraně na posílání spojencům)

GERMÁN

- pálkař - na počátku věku hojně vyrábět a útočit s nimi

- oštěpař - vyrábět 24 hodin denně a zásobotvat jimi co nejvíce spojenců, co jsou ochotni za ně zaplatit, nejefektivnější, nejlevnější a nejlepší obranná jednotka proti jízdě

- sekerník - později na ně přejít z pálkařů, ale útočit s nimi až jako poslední ze všech národů (není tak efektivní)

- rytíř - vyrábět pouze na obranu proti pěchotě, nevyrábět pokud jsou zajištěni spojenci z řad galů či germánů

- teuton jezdec - v této jednotce vést všechny jezdecké útoky jako první ze

všech národů ve všech fázích věku - nejlepší jízda

Žádné komentáře